انواع وقف بر آخر کلمات:

1- وقف اسکان   2- وقف ابدال   3-وقف الحاق    4- وقف رَوم   5-وقف اشمام


-وقف اسکان :
به ساکن کردن حرکت حرف آخر یک کلمه در هنگام وقف ، وقف اسکان گفته میشود
مثال :
نوشته شده در تاریخ جمعه 8 دی‌ماه سال 1391 توسط مهدی

تنوین: به علامتهای روبرو تنوین گفته می شود.

تنوین نون ساکنی است که نوشته نمیشود اما خوانده می شود.

تنوینها فقط با آخرین حرف کلمه همراه می شوند.

هر یک از تنوین ها ترکیبی از یک حرکت کوتاه و یک نون سکون دار می باشند و هر کدام از آنها به نامی شهرت یافته اند.

تنوین نصب :  مانند  انشاءً      که خوانده   میشود     انشاءَن

 
    

تنوین جر  : مانند  یَوم ٍ      که خوانده   میشود     یَومِن


    


تنوین رفع :       مانند قلوبٌ      که خوانده   میشود     قلوبُننوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر‌ماه سال 1391 توسط مهدی

در زیر براتون چندتا قاعده میذارم که ممکنه هم مربوط به روخوانی باشه و هم تجوید.

اسامی قواعد زیر رو ممکنه تا حالا نشنیده باشید چون اسمهاشون رو خودم روشون گذاشتم:

1- قاعده ی تبدیل صدای بلند به کوتاه:

هرگاه در آخر کلمه ای یکی از صداهای بلند (و-ا-ی)باشد و این کلمه به الف وصل، برسد،آنگاه صدای بلند ما به صدای کوتاه متناسب با آن صدای بلند تبدیل میشود:


مثلا:            

اگه در عبارت بالا دقت کنید در کلمه اولوا، واو دوم که در آخر کلمه اومده(حرف الف در آخر این کلمه،الف زینت است و خوانده نمیشود پس حرف آخر واو است) صدای بلنده و چون به الف وصل رسیده(که با رنگ آبی مشخص شده) پس به صدای کوتاه متناسب با خودش که همون حرکت «ــُ» هست تبدیل میشه.

در مورد الف و یاء هم همین طور است.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی

علائم وقف، علامت هایی هستن که برای راهنمایی قاری ای که زبون عربی رو نمیدونه و به محل های وقف و وصل آیات تسلط نداره ، قرار داده شدن!

این علامت ها عبارتند از:این علامت بر روی هر کلمه ای که باشد باید حتماً بر روی آن کلمه وقف کرد. اگر بر روی کلمه ای علامت وقف لازم وجود داشته باشد و ما روی آن کلمه وقف نکنیم،احتمال تحریف در معنای آیه وجود دارد!اگر بر روی کلمه ای علامت«ج» وجود داشته باشد ما مجاز هستیم که بر روی آن کلمه وقف و یا وصل کنیم. یعنی هم می توان وقف کرد و هم می توان وصل نمود.نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
وقف: در لغت بمعنای حرکت نکردن و ساکن شدن است و در قرائت عبارتست از قطع صوت در حین قرائت برای تجدید نفس

سکت: در لغت بمعنای وقفه یا سکوت کوتاه است و در تجوید بمعنای قطع صوت در حین قرائت بدون تجدید نفس برای مدت کوتاه(مثلا یک ثانیه) و سپس ادامه ی قرائت می باشد.

موارد سکت در قرآن چهار مورد به شرح ذیل هستند:نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی

در قرآن کریم بر آخر کلمات سه نوع هاء به شرح زیر می آید که هرکدام مفهوم خاص خود را دارند.

1- هاء ضمیر

2- هاء سکت

3- هاء جوهری(ذاتی)

در زیر به توضیح هرکدام از این موارد می پردازم:


هاء ضمیر:نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
مد در لغت به معنای بالا آمدن و امتداد یافتن است و در تجوید بمعنای کشیدن بیش از اندازه یک حرف در زمان تلاوت است

علامت مد در قرآن به شکل مقابل است:         

قصر بمعنای کوتاهی و کوتاه کردن و در تجوید بمعنی در حالت عادی و به اندازه معمولی تلاوت کردن یک حرف اطلاق میگردد.

مد بطور کلی به دو دسته تقسیم میشود که عبارتند از:

1- مد اصلی

2- مد فرعینوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
ادغام درلغت بمعنای داخل کردن می باشد و در تجوید بمعنای حذف حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدی است.

ادغام بطور کلی به چهار دسته تقسیم میشود که عبارتند از:

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
تعریف صفت : صفت به حالت و ویژگی ای گفته میشود که به یک موجود یا شیء نسبت داده میشود

مثلا وقتی گفته میشود این دیوار سفید است ، حالت و صفت  سفید بودن را به دیوار نسبت می دهیم

صفات به دو دسته عمده تقسیم میشوند:

الف) صفات اصلی

ب) صفات فرعی
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
 میم ساکن سه حکم یا قانون به شرح ذیل دارد

الف - ادغام        ب - اظهار       ج-  اخفاء

الف- ادغام:

هرگاه میم ساکن به میم مثل خودش برسد که متحرک(حرکت دار) باشد آنگاه میم ساکن در میم متحرک ادغام میشود یعنی میم ساکن حذف شده و در عوض میم متحرک مشدد خوانده می شود.

مثال:


مثال:نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی

 نون ساکن نونی است که هیچ کدام از حرکت های فتحه،کسره و یا ضمه را ندارد.

تنوین ها هم نون ساکن حساب میشوند چون علارغم اینکه در هنگام نوشتن تنوین،نونی وجود ندارد اما در هنگام قرائت آنها،نون ساکن تلفظ می شود.

نون ساکن 4 حکم(قانون) به شرح زیر دارد:

الف)ادغام:

ادغام در لغت بمعنای داخل کردن و وارد کردن و در تجوید به معنای حذف نون ساکن و مشدد کردن حرف بعدی است

هرگاه نون ساکن به یکی از حروف کلمه «یرملون» برسد ادغام میشود یعنی نون ساکن حذف شده و آن حرف یرملون با تشدید خوانده می شود:

مثال:


در مثال بالا، تنوین رفع که بر روی کلمه ی «کنز» وجود دارد به حرف«ل» در کلمه ی «لهما» رسیده و تنوین همان نون ساکن است و «ل» هم جزء حروف کلمه«یرملون»است پس ادغام نون ساکن داریم.

مثال:


مثال:


نکته : کلمات زیر استثناء بوده و بجای ادغام، اظهار(که بعد گفته خواهد شد) میشوند:نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
الف وصل: الفی است که در وسط آیه و یا کلمه بوده و در هنگام قرائت(و وصل کردن) خوانده نمیشود.

الف وصل همانند شکل مقابل نوشته میشود(الف وصل، الفی است که صاد کوچکی بر روی آن قرار دارد.البته در برخی از قرآنها هم صاد کوچک بر روی الف وصل قرار داده نمیشو و قاری خودش باید الف وصل را تشخیص بدهد).

در مثال های زیر الف وصل خواند نمیشود چون در وسط آیه و کلمه قرار دارد و در هنگام وصل کردن آن کلمه یا آیه خوانده نمیشود:

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی

صداهای کوتاه عبارتند از:


صداهای کوتاه بر روی هر حرف که بیایند حالت خودشان را بر آن حرف تحمیل میکنند. بخاط کشش کم صداهای کوتاه ،آنها را به این نام میخوانیم.

صداهای بلند عبارتند از:

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
تعریف مخرج: مخرج در لغت به معنای محل خروج است اما در تجوید به محل خروج و تلفظ یک حرف از دستگاه تکلم اطلاق میشود.
حروف در زبان عربی: کلیه 32 حرف زبان عربی منهای چهار حرف «گ-چ-پ-ژ» در زبان عربی وجود دارند
با این حساب زبان عربی 28 حرف دارد.البته باید خاطر نشان شوم که برخی بر این اعتقادند که زبان عربی 29 حرف دارد زیرا این افراد قایل به این هستند که همزه(ء) خود یک حرف مجزا و الف(ا) نیز یک حرف مجزا است اما برخی دیگر همزه و الف را یکی در نظر گرفته و قایل به 28 حرف بودن زبان عربی هستند. مانیز قول دوم را پذیرفته و بنا را بر 28 حرف بودن حروف زبان عربی میگذاریم.
در زبان عربی بجز 10 حرف تمامی حروف با فارسی به یک شکل و صورت تلفظ میشوند.
این 10 حرف که یادگیری آنها بر هر مسلمانی واجب است به شرح ذیل می باشند:


نوشته شده در تاریخ شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :