انواع وقف: وقف یا اختیاری است و یا اضطراری که معنای هر عبارت در خودش نهفته است


انواع وقف اختیاری به شرح زیر است:

وقف تام: اگر بین دو عبارت طرفین وقف، هیچ رابطه ی لفظی و معنوی وجود نداشته باشد. در این صورت وقف ما ، وقف تام است.هر دوجمله از یکدیگر مستقل بوده و به هم احتیاج ندارند. و عبارت دوم هم موضوع و مطلب جدیدی است و با عبارت اول متفاوت است
حکم وقف تام: هرگاه ما تشخیص دادیم اینجا محل وقف تام است ما باید وقف کنیم و بدون اینکه برگردیم از جمله بعدی باید  آغاز کنیم به قرائت


وقف کافی: وقفی است که در آن هر یک از عبارتهای دو طرف ، برای خودش جمله مفیدی است و موضوع جمله اول در جمله دوم ادامه دارد
حکم وقف کافی: در وقف کافی هم میتوان بر عبارت اول وقف کرد و هم میتوان دو عبارت را به هم وصل کرد

مثال :  « و مما رزقناهم یُنفقون (وقف کافی)   الذین یومنون بما انزل الیک »            بین دو عبارت میتوان وقف کافی انجام داد.نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1392 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :